ReaalOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Reaal op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Reaal abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
U kunt uw verzekering bij Reaal online opzeggen via de website: http://www.reaal.nl/klantenservice/verzekering-opzeggen. Op deze website vind u een brief die u kunt invullen en via internet kunt versturen.
Houdt u er echter rekening mee dat voor het opzeggen van sommige verzekeringen een handtekening word gevraagd. In dat geval kunt u een brief sturen naar Reaal. Vermeldt in deze brief de volgende gegevens:
- Uw naam- en adresgegevens
- Geboortedatum
- Om welke verzekering het gaat
- Naam van de verzekeraar (zie polis)
- Polisnummer
- Of de verzekering op uw eigen naam staat of op die van iemand anders
- Per wanneer u de verzekering wilt beëindigen
- Reden van het beeindigen

Deze brief kunt u, voorzien van handtekening, opsturen naar:
REAAL
Postbus 274
1800 BH Alkmaar

Let op!
Voor de meeste verzekeringen van Reaal (zoals de Schadeverzekering) geldt een opzegtermijn van één of twee maanden. Houdt u hier rekening mee met opzeggen. Bij sommige verzekeringen ontvangt u een afkoopofferte.
Wanneer u uw verzekering verpandt, bijvoorbeeld een hypotheek, is er altijd toestemming van de pandhouder nodig.

Nadat Reaal uw brief of online brief met daarin het verzoek om opzegging heeft ontvangen, ontvangt u een brief met daarin de schriftelijke bevestiging dat uw opzegging officieel is.

8 redenen om Reaal op te zeggen

Schrijf jouw reden
Geen belangstelling in die verzekering,te duur
Groeneveld
Andere verzekering waar alle belanrijke zaken heb geregeld
van Schijndel
Prima verzorgt
Lommerde
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord