Noordhollands DagbladOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Noordhollands Dagblad op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Noordhollands Dagblad abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
U kunt uw abonnement op het Noordhollands Dagblad alleen per betaalperiode opzeggen. De opzegging dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van de lopende betaalperiode bij de Lezersservice van het Noordhollands Dagblad binnen te zijn.

Het is mogelijk om uw abonnement telefonisch of schriftelijk op te zeggen.
Om uw abonnement telefonisch op te zeggen wordt u verzocht te bellen met het volgende telefoonnummer: (088) 824-11 11, kiest u dan voor keuzemogelijkheid 5 in het keuzemenu. Het telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00uur tot 16.00uur.

Indien u uw abonnement liever schriftelijk opzegt wordt u verzocht een brief te sturen met daarin uw naam- en adresgegevens, dat het een opzegging betreft en een eventueel klantnummer. Onderteken deze brief altijd met uw handtekening. De opzegbrief kunt u opsturen naar:

HDC Media B.V.
Afdeling Lezersservice
Edisonweg 10
1821 BN Alkmaar

LET OP! Op het adres van HDC Media B.V. komen van verschillende kranten de opzeggingen binnen, vermeldt bij uw opzegging dus duidelijk van welke krant u het abonnement wilt opzeggen.

206 redenen om Noordhollands Dagblad op te zeggen

Schrijf jouw reden
Erg fijn
Schekkerman
Ik sla meer als de helft over daar is het te duur voor.
Leek
Het is heel netjes afgehandeld,mijn dank
Gisela Klap
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord