De VolkskrantOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van De Volkskrant op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je De Volkskrant abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Voor het opzeggen van uw abonnement bij de Volkskrant geldt een opzegtermijn van vier weken voor de start van de nieuwe betaalperiode. Er geldt dus een opzegtermijn van één maand.

U kunt uw abonnement telefonisch en schriftelijk opzeggen.
Telefonisch opzeggen is mogelijk tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-056 15 61 (lokaal tarief).

Ook is het mogelijk om uw abonnement schriftelijk op te zeggen. U wordt verzocht om uw opzegbrief te versturen naar:
De Volkskrant
Afdeling Lezersservice
Postbus 1002
1000 BA Amsterdam

In deze brief dient u uw volledige adresgegevens en de reden van opzegging te vermelden. Onderteken de brief met uw handtekening.

Let op! Houdt u er rekening mee dat schriftelijk opzeggen een langere verwerkingstermijn nodig heeft dan telefonisch opzeggen. Zorgt u er dus voor dat uw opzegbrief tijdig binnen is.

398 redenen om De Volkskrant op te zeggen

Schrijf jouw reden
Het tijdig telefonisch opzeggen van het abonnement zou geregeld worden, maar is niet gebeurd. Hierdoor zit ik tegen mijn zin vast aan een jaarabonnement.
Hartog - Van Putten
De Volkskrant bleef ondanks mijn contact met de service desk aangeven dat ik geen recht had op de basis digitale krant. Het abonnementsgeld werd wel afgeschreven.
Ik heb ook een abonnement op Trouw.
Groeneveld
Goede krant .ik lees niet meer.
Botter
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord