Schildklier OrganisatieOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Schildklier Organisatie op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Schildklier Organisatie abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Bij Schildklier Organisaties Nederland loopt het donateurschap van 1 januari tot en met 31 december. Uw opzegging van het donateurschap dient voor 1 november, schriftelijk binnen te zijn bij de organisatie. Bij tussentijdse opzeggingen blijft u de gehele contributie (tot het einde van het jaar) verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van Schildklier Organisaties Nederland van deze regel af te wijken.

U kunt uw donateurschap schriftelijk opzeggen. U kunt uw opzegbrief versturen naar:
Schildklier Organisaties Nederland
Stationsstraat 79G
3811 MH Amersfoort

Het is ook mogelijk om uw donateurschap op te zeggen via het volgende formulier: http://www.schildklier.nl/asp/invado.asp?t=show&id=1983.

Vermeldt bij beide manieren van opzeggen uw lidmaatschapsnummer en de patiëntenvereniging waarbij u bent aangesloten om eventuele persoonsverwisselingen te voorkomen. Ook wordt u verzocht te vermelden wat de reden van opzegging is.

13 redenen om Schildklier Organisatie op te zeggen

Schrijf jouw reden
Daar is gestopt ben met werken en ik even geen aandacht wil geven aan de ziekte. Het heeft enorm veel inpact op mijn leven tijdens werk gehad. Wil even me richten op ontspanning.
Kom ms later hier op terug.
Riki Creemers
we stoppen omdat we nu na een hele lange tijd weer eens een ander doel willen steunen.
Reusink
Geen interesse meer
Hinsberg
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord