De GelderlanderOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van De Gelderlander op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je De Gelderlander abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[aanhef] [voornaam] [achternaam]
Om uw abonnement bij de Gelderlander op te zeggen dient uw opzegging minimaal vier weken voor het einde van de betaalperiode bekend te zijn bij de Gelderlander. Uw abonnement wordt dan stopgezet aan het eind van deze betaalperiode.

Het is mogelijk om uw abonnement via een formulier op de website van de Gelderlander op te zeggen, dat kan via deze website: https://forms.wegener.nl/?pag=804/
U kunt uw abonnement ook telefonisch opzeggen via de afdeling Lezersservice op telefoonnummer: 088-0139950. De Lezersservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00uur tot 17.00uur en op zaterdag van 08.00uur tot 12.00uur.
Houdt u er rekening mee dat naar de reden van opzegging gevraagd wordt.

3 redenen om De Gelderlander op te zeggen

Schrijf jouw reden
Hai, wat een mooie pagina, hou ons op de hoogte.
Abdulrahman
wegens scheiding krant op zeggen [*** adres weggehaald ivm. privacyredenen]
w.kokke
Beste W. Kokke, zoals u hier kunt lezen is het niet mogelijk om met een bericht op deze website uw abonnement op de Gelderlander op te zeggen: https://www.opzeggen.nu/aan-de-slag-hoe-werkt-deze-website/. Alle informatie om uw abonnement op de Gelderlander op te zeggen vindt u op de volgende pagina: https://www.opzeggen.nu/kranten/de-gelderlander/. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
anne - Opzeggen.nu
Met onmiddelijke ingang wens ik mijn abo op De Gelderlander te beeindigen.
Relatienummer abonnee:******* (weggehaald ivm. privacyredenen)
Product: De Gelderlander DG Achterhoek-Doeinchem.
aboperiode 01.04.12 - 30.6.12.

De reden van opzegging: Het niveau van deze krant daalt steeds meer.

De pagina's met seksadvertenties zijn walgelijk, overbodig en niet geschikt om door de kinderen hier te worden gelezen. Een van de redenen dat ik de krant niet
meer wens te ontvangen.

Er worden onsmakelijke hoofdartikelen geplaatst. De foto's op de voorpagina
zijn regelmatig onduidelijk of onbelangrijk.

Achterhoeks nieuws is te verwaarlozen. Levering van de krant leverde in het verleden vaak problemen op.

Mijn besluit staat nu vast.
Met groet,
***** (naam + adres weggehaald ivm. privacyredenen)
R.G.Dijkstra
Beste Mw. R.G. Dijkstra,
Helaas is het niet mogelijk om via deze weg u abonnement op de Gelderlander op te zeggen. Op deze website wordt namelijk enkel informatie over opzeggen verzameld en wij staan niet in contact met de Gelderlander of welke partij dan ook, dus via onze website komt uw opzegging niet bij de klantenservice van de Gelderlander terecht. Op de volgende pagina kunt u precies lezen hoe u uw abonnement op de Gelderlander op kunt zeggen: https://www.opzeggen.nu/kranten/de-gelderlander/. Tegelijkertijd kunt u dan uw klachten doorgeven. Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.
anne - Opzeggen.nu
hier bij zeg ik mijn Abonnement op wegens mij A O W kan het niet meer vol doen van af 1-10 -2012

Bedankt voor de goede bezorging
Vrendenbarg H J
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen