VPRO GidsOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van VPRO Gids op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je VPRO Gids abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Een abonnement op de VPRO Gids wordt altijd afgesloten voor een bepaalde periode en loopt door tot wederopzegging.
Wanneer u uw abonnement wilt opzeggen dient u rekening te houden met een opzegtermijn van vier weken. Dit houdt in dat uw opzegging voor het aflopen van de eerste termijn (de eerst afgesloten abonnementsperiode) binnen moet zijn bij de ledenservice van de VPRO.
Na afloopt van deze eerste termijn wordt het abonnement, indien niet opgezegd, automatisch omgezet in een abonnement met onbepaalde duur. Dit abonnement met onbepaalde duur kan op elk moment worden opgezegd. Wel weer met inachtneming van de vier weken opzegtermijn.

U kunt uw abonnement schriftelijk opzeggen door een brief te sturen naar:
VPRO Ledenservice
Postbus 11
1200 JC Hilversum

Vermeldt in deze brief altijd uw naam- en adresgegevens waarop u de VPRO Gids ontvangt en vermeldt ook een eventueel klant-/abonneenummer (als u dit heeft).
Het is ook mogelijk om uw opzegbrief per e-mail te versturen. Dit kan naar: ledenservice@vpro.nl.
Wanneer u telefonisch wilt opzeggen kan dit via het volgende telefoonnummer: 035 – 67 12 888 op werkdagen van 09.00uur tot 17.00uur.

Wanneer u uw abonnement heeft opgezegd, ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van.

15 redenen om VPRO Gids op te zeggen

Schrijf jouw reden
kostenbesparing
Lenten
Niks mis gegaan, maar op een gegeven moment is het klaar en dat is nu.
Oudshoorn
ik wist niet dat ik lid was

Schoonens
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord