Het ParoolOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Het Parool op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Het Parool abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Om uw abonnement op Het Parool te beëindigen dient uw opzegging uiterlijk één maand voor afloop van de abonnementsperiode bij de krant binnen te zijn.

U wordt door Het Parool verzocht om bij voorkeur telefonisch op te zeggen. Dit is mogelijk via telefoonnummer 020-558 44 02 op werkdagen van 09.00uur tot 17.00uur. Houdt er rekening mee dat naar de reden van opzegging gevraagd kan worden.

Mocht u niet telefonisch willen of kunnen opzeggen is het ook mogelijk om dit per e-mail of brief te doen.
E-mail: U kunt uw opzegging versturen naar de Afdeling Administratie Abonnees: administratie@parool.nl. Vermeldt in deze e-mail de reden van opzegging, uw naam- en adresgegevens en een eventueel klantnummer.
Per brief: U kunt uw opzegbrief versturen naar:
Het Parool
Administratie abonnees
Postbus 433
1000 AK Amsterdam

Vermeldt in deze brief de reden van opzegging, uw naam- en adresgegevens en een eventueel klantnummer.

Houdt u er rekening mee dat uw opzegging per brief langer onderweg is dan telefonisch of per e-mail dus zorg dat u uw opzegging tijdig doorgeeft.

101 redenen om Het Parool op te zeggen

Schrijf jouw reden
Artikelen waren goed geschreven en hadden pakkende titels.
Anoniem
we gaan van 4 dagbladen naar 3.
het parool is goed maar teveel amsterdam nieuws.
lange tijd toch met veel plezier gelezen.
Smit
prima krant,maar ,kom niet toe aan lezen
Dekker
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord