Algemeen DagbladOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Algemeen Dagblad op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Algemeen Dagblad abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Wanneer u uw abonnement op het Algemeen Dagblad op wilt zeggen, houdt u dan rekening met de opzegtermijn van één maand voor de start van een nieuwe betaalperiode.Wanneer u een abonnement heeft dat u per half jaar of per jaar betaald en de laatste dag van de betaalperiode (van een halfjaar of jaar) is over drie maanden of later, dan kan het abonnement worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de opzegging bij het Algemeen Dagblad ontvangen is.

U kunt uw abonnement telefonisch en schriftelijk opzeggen. Vermeldt in deze brief uw volledige adresgegevens, dat het om een opzegging van het abonnement gaat en onderteken met uw handtekening.
Uw opzegbrief kunt u sturen naar:

AD Lezersservice
Postbus 8984
3009 TD Rotterdam

Wanneer u uw abonnement op het Algemeen Dagblad telefonisch wilt stopzetten kunt u tijdens kantooruren bellen met het telefoonnummer 088-0505050.

467 redenen om Algemeen Dagblad op te zeggen

Schrijf jouw reden
Na een half uur in de wacht te hebben gehangen het ju met een brief van deze site gaan proberen. Het lijkt wel heel moeilijk om op te zeggen bij overlijden van een persoon.
Hendriks
Mijn partner was er niet mee eens
Bouwhuis
te duur geworden
F Braam
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord