CZOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van CZ op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je CZ abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Om uw zorgverzekering bij CZ op te zeggen dient u een brief te sturen of faxen naar het volgende adres:
CZ Zorgverzekering
Postbus 90152
5000 LD Tilburg
Fax: 013 – 594 95 00
Ook kunt u op de website van CZ (www.cz.nl) naar ‘Mijn CZ’ gaan en daar uw verzekering opzeggen.

U hebt het recht om uw zorgverzekering op te zeggen in de volgende situaties:
Aan het einde van een jaar: Zorg dat u voor 31 december uw verzekering hebt opgezegd. U kunt zich dan tot 1 februari van het nieuwe jaar aanmelden bij een andere verzekeraar. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan in (met terugwerkende kracht) op één januari van het nieuwe jaar.
Bij een verandering van de voorwaarden in het nadeel van de klant: U hebt 30 dagen om uw zorgverzekering op te zeggen nadat CZ u van de veranderingen op de hoogte heeft gebracht. Uw zorgverzekering eindigt dan op de dag dat de verandering ingaat.
Bij verandering van de premie in het nadeel van de klant: Bij verhoging van de premie heeft u als klant het recht om de zorgverzekering op te zeggen vanaf de dag dat verandering is doorgegeven tot de dag waarop de verhoging ingaat. Uw zorgverzekering eindigt dan op de dag dat de premieverhoging ingaat.

Om aanvullende verzekeringen op te zeggen moet het verzoek daartoe voor één januari binnen zijn bij CZ. De situatie van de aanvullende verzekering zal dan per 1 januari ingaan. Kinderen die 18 jaar worden kunnen de aanvullende verzekering opzeggen per de 18e verjaardag.
U kunt uw aanvullende verzekering opzeggen met het wijzigingsformulier dat u bij uw polis heeft ontvangen, schriftelijk of per fax naar bovenstaand adres of via ‘Mijn CZ’ op www.cz.nl.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw basisverzekering beëindigd de aanvullende verzekering niet automatisch wordt stopgezet. U blijft dus ingeschreven voor de aanvullende verzekering bij CZ tenzij u dit duidelijk vermeldt bij uw opzegging.
Als u er voor kiest om uw basisverzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten en een aanvullende verzekering van CZ te nemen/houden betaalt u een toeslag van 25% op de premie van de aanvullende verzekering.

32 redenen om CZ op te zeggen

Schrijf jouw reden
Wat verschrikkelijk onoverzichtelijk om de verzekering op te kunnen zeggen ivm verhuizing naar buitenland.
El Yahyaoui
Ik doe allee op natuurlijke wijze of alternatief
Zelak
Cz Tilburg heeft onterecht mijn als klant zonder ik geen contract getekend ook zonder hun diensten gevraagd en onrechtmatig gegevens heeft ontvangt zonder de rechtsmacht eigen toestemming.
Delfino cruz
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord