Nederlandse StaatsloterijOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Nederlandse Staatsloterij op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Nederlandse Staatsloterij abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[aanhef] [voornaam] [achternaam]
U kunt uw automatische deelname aan de Nederlandse Staatsloterij telefonisch, per e-mail of met een brief opzeggen.

Telefonisch opzeggen: Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de klantenservice op het telefoonnummer 0900-3004060 (10ct. per minuut).

Opzeggen per e-mail: U kunt een e-mail sturen naar klantenservice@staatsloterij.nl. Vermeldt hierin uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en uw deelnemersnummer en/of rekeningnummer.

Opzeggen per brief: Ook wanneer u per brief opzegt dient u uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en uw deelnemersnummer en/of rekeningnummer te vermelden. Ook is het belangrijk dat u de brief voorziet van uw handtekening.

U ontvangt een bevestiging van de Nederlandse Staatsloterij per wanneer uw deelname wordt stopgezet.
Als u niet meer wilt meespelen met de Jackpot kunt u dit op dezelfde manier als hierboven geschreven staat doen. Vermeldt wel duidelijk dat het om opzegging van de Jackpot gaat.

40 redenen om Nederlandse Staatsloterij op te zeggen

Schrijf jouw reden
Wil nog allen een lot kopen als het mij uitkomt.
Verrijk
Hallo,

Ik wil graag nu mijn staat loterij laten opzeggen omdat ik vind dat ik al best lang mee gedaan en af en toe win ik een klein bedragje maar nu stop ik ermee.

Bedankt!
Finomina Binti Robert John
bij deze zeg ik mijn deelname op bij de Nederlandse staatsloterij vanwege de kosten
g.ten.broeke
Beste G. ten Broeke,
Zoals u hier kunt lezen https://www.opzeggen.nu/aan-de-slag-hoe-werkt-deze-website/ is het niet mogelijk om uw deelname aan de Nederlandse Staatsloterij via deze website op te zeggen. Op de volgende pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw deelname stop te zetten: https://www.opzeggen.nu/loterijen/staatsloterij/. Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
anne - Opzeggen.nu
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen