TC TubantiaOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van TC Tubantia op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je TC Tubantia abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[aanhef] [voornaam] [achternaam]
Om uw abonnement op de TC Tubantia op te zeggen dient uw opzegging minimaal één maand voor het einde van de betaalperiode bij de Lezersservice binnen te zijn. Uw abonnement wordt dan aan het eind van deze betaalperiode stopgezet.

Via een formulier op de volgende website kunt u uw abonnement opzeggen: https://forms.wegener.nl/?pag=19
Ook is het mogelijk om uw abonnement telefonisch stop te zetten via de afdeling Lezersservice. De afdeling Lezersservice is bereikbaar via telefoonnummer: 088-013 99 70 van maandag tot en met vrijdag van 08.00uur tot 17.00uur en op zaterdag van 08.00uur tot 12.00uur.

Houdt u er rekening mee dat naar de reden van opzegging gevraagd kan worden.

2 redenen om TC Tubantia op te zeggen

Schrijf jouw reden
hallo
ik wil de abbonement opzeggen.
ik wil alleen de zaterdag krant ontvangen.
heb op moment geen werk vandaar de opzegging.
klinge
Beste P. Klinge,
Het is niet mogelijk om via deze website uw abonnement op de TC Tubantia op te zeggen. Op deze website wordt namelijk alleen maar informatie over opzeggen verzamelt en omdat deze website niet in contact staat met de desbetreffende partijen zal uw opzegging dus via deze website niet bij de TC Tubantia terecht komen. Op de volgende pagina: https://www.opzeggen.nu/kranten/tc-tubantia/ staat precies beschreven hoe u uw abonnement op de TC Tubantia op kunt zeggen. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben!
anne - Opzeggen.nu
Opzegnummer van de site 0880139777 is niet bereikbaar
kreijenveld
Dit kan kloppen, want het juiste telefoonnummer is: 088-013 99 70. Zo staat het ook op de website https://www.opzeggen.nu/kranten/tc-tubantia/). Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.
anne - Opzeggen.nu
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen