Menzis Opzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Menzis op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Menzis abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Wanneer u uw verzekering bij Menzis op wil zeggen is dat mogelijk per één januari van het volgende jaar met als voorwaarde dat er geen betalingsachterstand is. De opzegging moet voor één januari van het nieuwe jaar bij Menzis binnen zijn. Indien u zich voor één januari aanmeldt bij een nieuwe verzekeraar zegt deze nieuwe verzekeraar automatisch uw oude verzekering voor u op.

U dient uw zorgverzekering bij Menzis schriftelijk op te zeggen. U wordt verzocht een brief te schrijven met daarin duidelijk vermeld:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Voor welke verzekerde(n) de opzegging geldt
- Welke verzekeringen moeten worden beëindigd
- Het polisnummer van uw Menzis-verzekering
- Het collectiviteitsnummer (indien van toepassing)
Deze brief dient u, voorzien van handtekening, op te sturen naar:

Menzis
Afdeling Polis
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Er zijn een aantal situaties waarbij u uw verzekering door het jaar heen kunt opzeggen, namelijk:
- Wanneer u bij Menzis bent verzekert maar u niet de verzekeringnemer bent. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of wanneer kinderen uit huis gaan.
- Wanneer u via uw werkgever collectief verzekerd bent en wilt overstappen naar een collectieve verzekering van een andere zorgverzekeraar via uw nieuwe werkgever. Deze opzegging moet dan binnen 30 dagen nadat het nieuwe dienstverband is ingegaan bij Menzis binnen zijn.
- Wanneer u niet instemt met de door Menzis gewijzigde voorwaarden. U dient uw verzekering dan op te zeggen binnen 30 dagen nadat u over de wijzigingen bent geïnformeerd.

Het is mogelijk om uw basisverzekering bij Menzis op te zeggen maar de aanvullende verzekeringen bij Menzis aan te houden. Dit is mogelijk zolang u in Nederland woont. Hiervoor wordt geen toeslag in rekening gebracht maar u wordt wel verzocht om uitdrukkelijk aan Menzis door te geven dat u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

6 redenen om Menzis op te zeggen

Schrijf jouw reden
Heel goed
chowdhury
Ik will owerstapen naar andere zorgverzekeraar.
Ilonova Alena
goed
pastoor
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord