Nederlands DagbladOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Nederlands Dagblad op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Nederlands Dagblad abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats] [newline-telnr]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Om uw abonnement op het Nederlands Dagblad (ND) op te zeggen dient uw opzegging minimaal één maand voor het begin van de nieuwe betalingsperiode bij de abonneeservice binnen te zijn.

U kunt uw abonnement telefonisch opzeggen via het volgende telefoonnummer: 0342-41 17 11. Houdt u er rekening mee dat naar de reden van opzegging gevraagd kan worden.
Ook is het mogelijk om uw abonnement per e-mail of schriftelijk op te zeggen. Vermeldt in beide gevallen uw naam- en adresgegevens en dat het om een opzegging gaat. Wanneer u schriftelijk opzegt, onderteken dan de brief met uw handtekening.
U kunt uw brief versturen naar:
Nederlands Dagblad
Postbus 111
3770 AC Barneveld

Uw kunt uw opzeggen e-mailen naar: abonneeservice@nd.nl

28 redenen om Nederlands Dagblad op te zeggen

Schrijf jouw reden
Ik heb heel veel jaren het ND gelezen. Fijne krant die met ontwikkelingen mee gaat.
Nu zin om eens andere krant te lezen!
de Zeeuw
werd een paar keer niet bezorgd
de Koe-Verbeek
De krant is een paar keer niet bezorgd.
de Koe-Verbeek
Meer beoordelingen
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord