SimpelOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van Simpel op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je Simpel abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
U dient uw abonnement bij Simpel schriftelijk op te zeggen. Hiervoor moet u een brief met handtekening sturen naar het volgende adres:

Simpel BV
Postbus 12
3465 ZG Driebruggen

Vermeldt in deze brief uw naam, mobiele telefoonnummer, adresgegevens, eventueel klantnummer en dat het een opzegging betreft.

Uw opzegging wordt per e-mail bevestigd.

Houdt u er rekening mee dat een abonnement bij Simpel een looptijd heeft van twee jaar. U kunt uw abonnement vanaf één maand voor afloop opzeggen. De opzegtermijn is één maand.

Betreft het een opzegging in verband met een overlijden, dan wordt u verzocht een kopie van de overlijdensakte met een begeleidende brief te sturen naar het bovenstaande adres. Vermeldt in deze brief ook de bovengenoemde gegevens.

0 redenen om Simpel op te zeggen

Schrijf jouw reden
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord