EDPnetOpzeggen.nu

Zeg nu snel en eenvoudig je abonnement van EDPnet op. Maak binnen één minuut je opzegbrief en zeg je EDPnet abonnement vandaag nog op!

Uw adres is nodig zodat het bedrijf weet wie ze kunnen afmelden.
In een officiele brief is het belangrijk om de datum en locatie te vermelden.
De adresgegevens van het bedrijf zijn door ons geverifieerd.
[abonnementsnaam]
[abonnementsstraat] [abonnementshuisnr]
[abonnementspostcode] [abonnementsplaats]

[opzegdatum], [plaats]

Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn abonnement met de volgende gegevens per [opzegdatum] opzeggen:

[voornaam] [achternaam]
[straat] [huisnr]
[postcode] [plaats]
[opmerking]

De incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer die ik aan u verstrekt heb bij ingang van het abonnement wil ik logischerwijs ook per [opzegdatum] laten vervallen.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. U kunt deze opzegging versturen naar [email] of per post.

Indien mijn contract niet per [opzegdatum] opgezegd kan worden omdat dit niet volgens mijn contract mogelijk is, dan wil ik graag de vroegst mogelijke datum waarop mijn abonnement wel beëindigd kan worden als datum van opzegging opgeven. In de schriftelijke bevestiging die u mij stuurt van de opzegging zou ik in dat geval graag melding willen van deze vroegst mogelijke datum is waarop mijn abonnement beëindigd wordt.

Met vriendelijke groet,

[geslacht] [voornaam] [achternaam]
Een internetovereenkomst afgesloten bij EDPnet duurt standaard 12 maanden. Aan het einde van deze contracttermijn wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd totdat deze wordt opgezegd.
EDPnet hanteert een opzegtermijn van één maand. De eerste mogelijkheid om op te zeggen is één maand voor het verstrijken van de vastgestelde contracttermijn van 12 maanden.
Uw opzegtermijn gaat in zodra EDPnet een opzegverzoek ontvangen heeft.

U dient uw abonnement bij EDPnet op naspeurbare wijze op te zeggen; per post of per fax. De brief moet voorzien zijn van uw klantnummer, handtekening, naam- en adresgegevens en de reden van opzeggen. Het adres is:

EDPnet BV
De Dreeftoren
Haaksbergweg 5
1101 BP Amsterdam
Fax: 020-7129401

EDPnet zal uw opzegging bevestigen via brief of e-mail.

Indien de overeenkomst vroegtijds wordt opgezegd (voor het verstrijken van de overeengekomen 12 maanden), moet een boete van 50euro afsluitkosten betaald worden plus de maandelijkse kosten tot het einde van de afgesloten contracttermijn.

0 redenen om EDPnet op te zeggen

Schrijf jouw reden
Er is altijd nog wel iets om op te zeggen
Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord